Teoria

Teoria eli musiikin hahmottaminen

Tällä sivulla on teorian opiskeluun ja opiskelun helpottamiseksi itseopiskelumateriaalia.

Sibeliusakatemian teoriasivusto: http://www2.siba.fi/muste1/

Sama teoria (Musiikinteoria 1) on saatavissa myös oppikirjana osoitteessa https://ostinato.fi


Mobiilisovelluksia teoriaopiskelun tueksi (osa ilmaisia, osa maksullisia):

Perfect Ear – äänen puhtaus, intervalli ja muita kuuntelutehtäviä

Theta Music Trainer

NoteWorks

Yousican

iReal Pro