MuHa

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

Tämä itseopiskelumateriaali pohjautuu kirjasarjan Musiikkiseikkailu aihealueisiin. Musiikkiopiston tasojen mukaan kirjasarja jakautuu seuraavasti:

Aloittaja: Musiikkiseikkailu 1
Musikantti: Musiikkiseikkailu 1
Taituri: Musiikkiseikkailu 2
Mestari: Musiikkiseikkailu 3

Opi katsomalla

Näiden suomenkielisten YouTube videoiden avulla voit tutustua musiikin  hahmottamiseen.

Aloittaja

Musiikin perusteet 1

- nuottiavain
- nuotti ja viivasto
- juurisävel
- sävelaskel
- ylennys, alennus, palautus
- duuriasteikko

Musikantti

Musiikin perusteet 2

- oktaavialat
- ylennys- ja alennusmerkkien paikat viivastolla
- duuri ja molli
- kantasävelet
- soinnut

Taituri

Musiikin perusteet 3

- intervallit ja niiden laadut

Taituri

Musiikin perusteet 4

- kolmisointujen laadut
- kolmisointujen käännökset


Aloittaja-Musikantti

Musiikkiseikkailu 1:

Aika-arvot
- neljäsosa- ja kahdeksasosanuotti
- puolinuotti
- neljäsosatauko
- pisteellinen puolinuotti
- kokonuotti
- kahdeksasosanuotti ja -tauko
- pisteellinen neljäsosanuotti ja kahdeksasosanuotti
Duuri ja molli
Sävellajit
- C-duuri / a-molli
- G-duuri / e-molli
- F-duuri / d-molli
- D-duuri / h-molli
- B-duuri / g-molli
Intervallit priimistä oktaaviin
Oktaavialat
Toonika ja dominantti

Taituri

Musiikkiseikkailu 2:

Aika-arvot 105
Asteikon kaava
- duuriasteikon 34
- molliasteikon 46
- kromaattisen 33
- pentatonisen 50
Dominanttiseptimisointu 89
Etumerkinnät 109
Intervallien laadut
- puhtaat 63, 67, 75
- suuret 68, 75
- pienet 77
- ylinousevat ja vähennetyt 108
Kaanon 17, 90
Koko- ja puolisävelaskeleet 33
Kvinttiympyrä 109
Molliasteikon tyypit
- luonnollinen, harmoninen, melodinen 46
Musiikkisanat 110
Pentatoninen asteikko 50
Rytmiikkaliite (kehorytmit) 105-106

Sävellajit
- A-duuri 28
- As-duuri 60
- c-molli 39
- cis-molli 51
- E-duuri 51
- Es-duuri 39
- f-molli 60
- fis-molli 28
Soinnuttaminen 40
Sointujen rakenteista 84
Sointukäännökset 85
Sovittaminen 69
Subdominanttisointu
- duurissa 53
- mollissa 58
Toonika ja dominantti
- duurissa 16
- mollissa 25
Transponointi 96