MuHa

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

Tämän sivun avulla voit opiskella musiikin hahmottamista (teoria). Voit katsoa opetusvideoita tai lukea eri aihe-alueista itsenäisesti. Musiikkiopisto käyttää kirjasarjaa Musiikkiseikkailu, jonka osat jakautuvat taitotasoittain seuraavasti:

Aloittaja: Musiikkiseikkailu 1

Musikantti: Musiikkiseikkailu 1

Taituri: Musiikkiseikkailu 2

Mestari: Musiikkiseikkailu 3

Kirjasarjaan kuuluu myös kuuntelutehtäviä kuten (rytmi, melodia, intervallit, soinnut ja niiden käännökset). Kuunteluosioista voit kysyä lisää opettajaltasi. Kuuntelun kautta tapahtuva hahmottaminen on tärkeä osa musiikillista kehittymistä.

OPI KATSOMALLA

Näiden suomenkielisten YouTube videoiden avulla voit tutustua musiikin  hahmottamiseen.

 Aloittaja

nuottiavain
nuotti ja viivasto
juurisävel
sävelaskel
ylennys, alennus, palautus
duuriasteikko

Taituri

intervallit ja niiden laadut

Musikantti

oktaavialat
ylennys- ja alennusmerkkien paikat viivastolla
duuri ja molli
kantasävelet
soinnut

Mestari

kolmisointujen laadut
kolmisointujen käännökset

OPI LUKEMALLA

Voit opiskella musiikin hahmottamista myös itsenäisesti.

1. Hanki itsellesi musiikin hahmottamisen (teoria) kirja: Musiikkiseikkailu 1, Musiikkiseikkailu 2, Musiikkiseikkailu 3.
Tämä on ehkä helpoin tapa perehtyä aiheeseen jäsennellysti perusasioista aloittaen. *

2. Lue musiikin teoriaa näistä linkeistä:      Musiikin teoria 1      Musiikinteoria 2      Harmoniaoppi ja säveltapailu

3. Wikipediasta löydät hakusanalla lähes kaiken musiikkiin liittyvän

* Huomaa, että kaikissa teoriaa eli musiikin hahmottamista käsittelevissä kirjoissa on lähes samat asiat. Jos sinulla on ennestään jokin teoriakirja tai kirjastossasi on saatavilla jokin muu musiikin teoriakirjasarja, voit yhtä hyvin opetella asiat sieltä.

Musiikkiseikkailu 1 ja 2 kirjasarjan sisällysluettelo:

Musiikkiseikkailu 1:

(taso: Aloittaja, Musikantti)

Musiikkisanat 110
Pentatoninen asteikko 50
Rytmiikkaliite (kehorytmit) 105-106
Sävellajit:
– A-duuri 28
– As-duuri 60
– c-molli 39
– cis-molli 51
– E-duuri 51
– Es-duuri 39
– f-molli 60
– fis-molli 28
Soinnuttaminen 40
Sointujen rakenteista 84
Sointukäännökset 85
Sovittaminen 69
Subdominanttisointu:
– duurissa 53
– mollissa 58
Toonika ja dominantti
– duurissa 16
– mollissa 25
Transponointi 96

Musiikkiseikkailu 2:

(taso: taituri)

Aika-arvot 105
Asteikon kaava:
– duuriasteikon 34
– molliasteikon 46
– kromaattisen 33
– pentatonisen 50
Dominanttiseptimisointu 89

Etumerkinnät 109
Intervallien laadut:
– puhtaat 63, 67, 75
– suuret 68, 75
– pienet 77
– ylinousevat ja vähennetyt 108
Kaanon 17, 90
Koko- ja puolisävelaskeleet 33
Kvinttiympyrä 109
Molliasteikon tyypit:
– luonnollinen, harmoninen, melodinen 46
Musiikkisanat 110
Pentatoninen asteikko 50
Rytmiikkaliite (kehorytmit) 105-106
Sävellajit:
– A-duuri 28
– As-duuri 60
– c-molli 39
– cis-molli 51
– E-duuri 51
– Es-duuri 39
– f-molli 60
– fis-molli 28
Soinnuttaminen 40
Sointujen rakenteista 84
Sointukäännökset 85
Sovittaminen 69
Subdominanttisointu:
– duurissa 53
– mollissa 58
Toonika ja dominantti:
– duurissa 16
– mollissa 25
Transponointi 96

Tässä on pelejä, joiden avulla voit kehittää osaamistasi

MOBIILIAPPEJA MUSIIKINOPISKELUN TUEKSI (osa ilmaisia, osa maksullisia):

Perfect Ear – Äänen puhtaus, intervalli ja muita kuuntelutehtäviä.

Theta Music Trainer – Pelejä teorian oppimiseen

NoteWorks – Pelejä teorian oppimiseen

Yousican – Pelejä teorian oppimiseen (Kuukausimaksullinen, erittäin monipuolinen)

iReal Pro – Sointujen, rytmien ja genrejen opiskeluun. Voi myös säveltää soinnuttamalla. (Monipuolinen, maksullinen)

Musescore – Musiikin tekemiseen nuotinnusohjelma (Ilmainen, ammattimainen)

Maestro, Music Composer – Musiikin tekemiseen (Yksinkertainen ja helppo nuotinnusohjelma)