TOIMITUSEHDOT

TOIMITUSEHDOT

Rekisteröityessään palveluun käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti.
Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia ja lisäyksiä näihin käyttöehtoihin ilman erillistä ilmoitusta.

OPPILAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

 • Oppilaan tai hänen huoltajansa antamien tunnistetietojen tulee olla ajan tasalla ja totuudenmukaisia.
 • Oppilas on ilmoittautunut musiikkiopistoon ja sopinut tunneista opettajan kanssa ennen tilausta. Muskareissa opettajan viesti ryhmään pääsemisestä riittää.
 • Kuitti maksetuista tunneista tulee näyttää ensimmäisellä tunnilla jotta tunneilla käynti voi jatkua. Muussa tapauksessa lähetämme pidetystä tunnista erillisen laskun jonka laskutuslisä on 5 euroa. Erillisen laskun yksikköhinta on suurempi kuin tuntipaketeissa. Hinnat on näkyvillä Jyväskylän musiikkiopiston kotisivuilla kohdassa hinnasto.
 • Ostetut tunnit ovat voimassa ostopäivästä kahden lukukauden (lukukausi=syksy tai kevät) ajan. Erityistapauksissa Jyväskylän musiikkiopistolla on mahdollisuus jatkaa tuntien voimassaolo-aikaa.
 • Jyväskylän musiikkiopisto ry antaa opetusta vain sen yhdistyksen jäsenille. Ostaessasi palveluita Jyväskylän musiikkiopistolta sinusta tulee automaattisesti yhdistyksen jäsen. Jäsenyys ei velvoita mihinkään emmekä säilytä rekisteritietojasi opiskeluajan jälkeen (katso tietosuoja). Vuosittainen jäsenmaksu sisältyy hintoihin. Kannatusjäsenelle jäsenmaksu on  15€/vuosi.
 • Tuntien peruminen: Sairastapauksessa aiemmin sovittu soitto/laulutunti on peruttava opettajalle samana päivänä kello 10.00 mennessä. Mikäli tuntia ei ole peruttu edellä mainittuun aikarajaan mennessä, tunti katsotaan pidetyksi.
 • Alaikäisellä oppilaalla tulee olla huoltajansa lupa palvelun maksamiseen.
 • Mikäli palvelussa on käyttäjätili, käyttäjänimi ja salasana ovat henkilökohtaisia, ja niiden luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty. Poikkeuksen muodostavat samassa taloudessa asuvat saman perheen jäsenet, jotka voivat käyttää yhteistä käyttäjätunnusta.

LASKUTUS, VIIVÄSTYSKORKO JA PERIMISKULUT

 • Kaikkien Jyväskylän musiikkiopisto ry:n tuntien maksaminen tehdään musiikkiopiston omassa verkkokaupassa.
 • Mikäli erityis syystä sinulle on lähetetty tunneista erillinen lasku, sen lähettämiskulut ovat 5 euroa. Jos laskua ei makseta eräpäivään mennessä, on Jyväskylän musiikkiopisto ry:llä oikeus maksumuistutuksessa laskuttaa lisäksi eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorkoa ja perimiskulut. Viivästyskorko on korkeintaan korkolain mukainen Suomen Pankin vahvistama korko. Perimiskulujen suuruus on 5 euroa/huomautuslasku.
 • Mikäli laskua ei makseta maksumuistutuksesta huolimatta, on Jyväskylän musiikkiopistolla oikeus siirtää lasku perintätoimistolle perintälain mukaisia jatkotoimia varten.

TIETOSUOJA

 • Palveluun luovutetut tiedot käsitellään Suomen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Salaisia tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan lain sitä edellyttäessä.
 • Rekisteröidyt käyttäjät voivat muokata omia tietojaan ja poistaa käyttäjänimensä halutessaan kokonaan. Rekisteritietojen poisto suoritetaan pyytämällä sitä sähköpostitse kanslia@jyvaskylanmusiikkiopisto.fi -osoitteesta.
 • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on jäsenyys yhdistyksessä Jyväskylän musiikkiopisto. Henkilötietoja käytetään yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja tiedottamiseen. Tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen markkinointiin.
 • Mikäli Jyväskylän musiikkiopisto ry:n jäsen tai alaikäisen huoltaja ei anna Jyväskylän musiikkiopisto ry:lle lupaa tietojen säilyttämiseen, käsittelyyn ja luovuttamiseen tässä kuvatun mukaisesti, hän ei voi olla yhdistyksen jäsen.
 • Rekisterissä säilytetään tietoja jäsenyyden ajan tai siihen asti kun opetuksesta annetut laskut on maksettu. Muutoin Jyväskylän musiikkiopistoyhdistys ry:n jäsenen tiedot poistetaan jäsenrekisteristä opintojen jälkeen. Sellaiset tiedot, jotka kerätään jotain erityistilannetta (esimerkiksi konserttien järjestämistä tai ulkomaanmatkaa) varten, poistetaan heti, kun tietoa ei enää tarvita.