Yksityisyyden suoja

Yksityisyyden suoja

1. Rekisterinpitäjä

Jyväskylän musiikkiopistoyhdistys ry

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Panu Skyttä, panu.skytta@jyvaskylanmusiikkiopisto.fi

3. Rekisterin nimi

Jyväskylän musiikkiopisto asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Jyväskylän musiikkiopiston verkkokaupan asiakkaiden tietojen ylläpito, käyttäjätunnistus sekä asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi. Tietoja voidaan käyttää Jyväskylän musiikkiopiston verkkokaupan toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Asiakastietoja voidaan käyttää Jyväskylän musiikkiopiston verkkokaupan mainonnan kohdentamiseen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

– Asiakkaan ja osallistujan etu- ja sukunimi

– Käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite

– Postiosoite

– Puhelinnumero

– Tiedot aikaisemmista ja käsitellyistä tilauksista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itsensä antamat tiedot Jyväskylän musiikkiopistolle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Europpan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei myöskään luovuteta Jyväskylän musiikkiopiston verkkokaupan ulkopuolelle kolmansille osapuolille. Asiakastietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään tarvittaessa käyttäjän pyynnöstä.

8. Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin tietoja voi hakea vain henkilö, jolla on tietokannan käyttöön oikeuttava käyttäjätunnus ja salasana. Rekisteriä tai rekisterin käyttöoikeutta ei luovuteta ulkopuolisille.