MUSKARIT

muskarit

MUSKARIT

Muskareiden toiminta jatkuu viikolla 35 (30.8. alkava viikko).

Jyväskylän musiikkiopisto järjestää muskareita ikäryhmittäin, joissa lapset jaetaan kehitysvaiheiden mukaisesti vauvoihin, taaperoihin, leikki-ikäisiin ja soittoryhmiin. Lisäksi uutena ukuleleryhmä, jossa pääpaino on ukulelen soitossa sekä taide- ja musiikkielämyksien luomisessa.

Muskareita ohjaavat varhaisiän musiikiopettajat Sofia Salo ja Viola Tenhu. Muskarit järjestetään Sateenkaari päiväkodin tiloissa Lutakossa, osoitteessa Piippukatu 5.

Ilmoittautu tästä mukaan muskareihin: https://www.jyvaskylanmusiikkiopisto.fi/hakulomake-muskarit_soitinkaruselli/

 

Tästä löytyy  muskareiden lukujärjestys.

Vallattomat vauvat

Keskiviikkoisin 16.30-17.15.

Vauvamuskari -ryhmä on tarkoitettu 3–11 kuukauden ikäisille vauvoille ja heidän vanhemmilleen. Ryhmässä lauletaan, leikitään, loruillaan, liikutaan, soitetaan ja iloitaan musiikista. Toiminta perustuu vauvan ja vanhemman varhaiseen vuorovaikutukseen, turvallisuuden tunteen luomiseen ja kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Vanhemmalla ei tarvitse olla musiikillista osaamista osallistuakseen tunnille, avoin mieli ja kiinnostus yhteiseen touhuamiseen riittää. Tunnin kesto on 45 min. Tuntia ohjaa varhaisiän musiikinopettaja Sofia Salo.

Tallustavat taaperot

Keskiviikkoisin 17.15-18.00.

Taaperomuskari -ryhmä on tarkoitettu 1-2 vuoden ikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Vanhempi on mukana toiminnassa aktiivisesti lapsen kanssa. Muskari koostuu monipuolisista työtavoista, joilla tuetaan lapsen musiikillista ja mielikuvituksellista kehittymistä. Lorujen ja laulujen avulla tuetaan kielenkehitystä, liikkumisen ja rytmittelyjen avulla motorisia taitoja. Soittimiin tutustutaan leikinomaisesti ja välillä erilaisia ääniä kuunnellen. Tunnin kesto 45 min. Tuntia ohjaa varhaisiän musiikinopettaja Sofia Salo.

Iloiset ipanat

Tiistaisin 16.30-17.15(2-3v) ja 17.15-18.00 (3-4v)

Leikki-ikäisten -ryhmä on tarkoitettu 2–4-vuotiaille lapsille. Muskarissa pyritään olemaan ilman vanhempia. Laulaminen, leikkiminen, soittaminen, tanssiminen, loruileminen sekä luova musiikin kokeminen vahvistavat lapsen sosiaalista ja kokonaisvaltaista kehitystä. Muskari rakentuu tietyn teeman ympärille, jota käsitellään erilaisin musiikin keinoin; laulaen, soittaen, liikkuen, kuunnellen sekä lorutellen, kuvataiteillen ja draamaa hyödyntäen. Koko lukuvuoden ajan turvallisuuden tunnetta tuo saman alku- ja loppulaulun laulaminen. Muskarissa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin soittimiin. Tunnin kesto on 45 min. Tuntia ohjaa varhaisiän musiikinopettaja Viola Tenhu.

Sukkelat soittajat

Tiistaisin 18.00-18.45

Soitinkaruselli -ryhmä on tarkoitettu 5-7-vuotiaille lapsille. Laulamisen, tanssimisen ja musiikkiliikunnan lisäksi ryhmässä tutustutaan neljään eri soittimeen: syksyllä kanteleeseen ja pianoon/laattasoittimiin, kun taas keväällä ukuleleen ja rumpuihin/rytmisoittimiin. Jokainen soitinkokeilu kestää seitsemän viikkoa. Lukuvuoden lopuksi järjestetään konsertti, jossa lapset pääsevät esittämään instrumenttitaitojaan. Tuntien lomassa on myös musiikkivalmennusta, jossa tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin; rytmiin, tempoon, dynamiikkaan, melodiaan, harmoniaan, muotoon ja sointiväriin. Toiminnan tavoitteena on antaa monipuolisia taide- ja musiikkielämyksiä sekä tutustuttaa lapsi luovaan musiikin tekemiseen yhdessä. Tunnin kesto on 45 min. Tuntia ohjaa varhaisiän musiikinopettaja Viola Tenhu.

Uskaliaat ukulelet

Torstaisin 16.30-17.15.

Ukulelemuskari -ryhmä on tarkoitettu yli 5-vuotiaille lapsille. Laulamisen, tanssimisen ja musiikkiliikunnan lisäksi ryhmässä tutustutaan ukulelen soittamiseen. Toiminnan tavoitteena on antaa monipuolisia taide- ja musiikkielämyksiä sekä tutustuttaa lapsi luovaan musiikin tekemiseen yhdessä soittaen. Ukuleleen tutustutaan leikkien, laulaen, lorutellen ja soittaen. Lukuvuoden lopuksi järjestetään konsertti, jossa lapset pääsevät esittämään instrumenttitaitojaan. Tuntien lomassa on myös musiikkivalmennusta, jossa tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin; rytmiin, tempoon, dynamiikkaan, melodiaan, harmoniaan, muotoon ja sointiväriin. Ukuleleryhmään osallistuminen ei velvoita ostamaan omaa ukulelea. Tunnin kesto on 45 min. Tuntia ohjaa varhaisiän musiikinopettaja Viola Tenhu.

Etämuskarit

Jotta voisit osallistua muskareihin myös kotoa käsin, olemme tehneet edullisia etämuskareita. Etämuskari on noin 20 minuutin nauhoitettu muskarivideo, jonka mukana lapsi voi soittaa, laulaa ja leikkiä milloin ja missä vain. Etämuskareihin osallistuminen ei vaadi omia soittimia. Lue lisää etämuskareista.Muskareiden ja soitinkarusellin lukujärjestyskseen pääset tästä.