MUSKARIT

MUSKARIT

Muskareiden toiminta jatkuu elo-syyskuun vaihteessa. 

Jyväskylän musiikkiopisto järjestää muskareita ikäryhmittäin, joissa lapset jaetaan kehitysvaiheiden mukaisesti vauvoihin, taaperoihin, leikki-ikäisiin ja soittoryhmiin (katso kuvaukset alla).

Kun hakemisen jälkeen opettaja on ottanut teihin yhteyttä, käy maksamassa muskarit verkkokaupassamme. Muskareihin pääsee kun lukukausimaksu on maksettu.

Ilmoittautu tästä mukaan muskareihin:

Vallattomat vauvat 3-11kk

Torstai 16.15-17.00

Vauvamuskari -ryhmä on tarkoitettu 3–11 kuukauden ikäisille vauvoille ja heidän vanhemmilleen. Ryhmässä lauletaan, leikitään, loruillaan, liikutaan, soitetaan ja iloitaan musiikista. Toiminta perustuu vauvan ja vanhemman varhaiseen vuorovaikutukseen, turvallisuuden tunteen luomiseen ja kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Vanhemmalla ei tarvitse olla musiikillista osaamista osallistuakseen tunnille, avoin mieli ja kiinnostus yhteiseen touhuamiseen riittää. Tunnin kesto on 45 min.

Tallustavat taaperot 1-2v Ryhmä on täynnä!

Torstai 17.00-17.45

Taaperomuskari -ryhmä on tarkoitettu 1-2 vuoden ikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Vanhempi on mukana toiminnassa aktiivisesti lapsen kanssa. Muskari koostuu monipuolisista työtavoista, joilla tuetaan lapsen musiikillista ja mielikuvituksellista kehittymistä. Lorujen ja laulujen avulla tuetaan kielenkehitystä, liikkumisen ja rytmittelyjen avulla motorisia taitoja. Soittimiin tutustutaan leikinomaisesti ja välillä erilaisia ääniä kuunnellen. Tunnin kesto 45 min.

Iloiset ipanat 2-4v

Torstai 18.00-18.45

Leikki-ikäisten -ryhmä on tarkoitettu 2–4-vuotiaille lapsille. Laulaminen, leikkiminen, soittaminen, tanssiminen, loruileminen sekä luova musiikin kokeminen vahvistavat lapsen sosiaalista ja kokonaisvaltaista kehitystä. Muskari rakentuu tietyn teeman ympärille, jota käsitellään erilaisin musiikin keinoin; laulaen, soittaen, liikkuen, kuunnellen sekä lorutellen, kuvataiteillen ja draamaa hyödyntäen. Koko lukuvuoden ajan turvallisuuden tunnetta tuo saman alku- ja loppulaulun laulaminen. Muskarissa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin soittimiin. Tunnin kesto on 45 min. Huom! Mikäli ryhmään tulee paljon hakijoita, jaamme ryhmän kahteen osaan 2-3vuotiaisiin ja 3-4vuotiaisiin.

Sukkelat soittajat

Torstai 18.45-19.30

Soitinkaruselli -ryhmä on tarkoitettu 5-7-vuotiaille lapsille. Laulamisen, tanssimisen ja musiikkiliikunnan lisäksi ryhmässä tutustutaan neljään eri soittimeen: syksyllä kanteleeseen ja pianoon/laattasoittimiin, kun taas keväällä ukuleleen ja rumpuihin/rytmisoittimiin. Jokainen soitinkokeilu kestää seitsemän viikkoa. Lukuvuoden lopuksi järjestetään konsertti, jossa lapset pääsevät esittämään instrumenttitaitojaan. Tuntien lomassa on myös musiikkivalmennusta, jossa tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin; rytmiin, tempoon, dynamiikkaan, melodiaan, harmoniaan, muotoon ja sointiväriin. Toiminnan tavoitteena on antaa monipuolisia taide- ja musiikkielämyksiä sekä tutustuttaa lapsi luovaan musiikin tekemiseen yhdessä. Tunnin kesto on 45 min