Muha esittely

Musiikin hahmottaminen - MUHA

Teoria-aineista käytetään nykyään nimitystä Musiikin hahmottaminen. Olet saattanut kuulla lyhenteitä MuPe, MuHa, Tolppa 1, 1/2, 1/3 jne. Nykyään nämä kaikki kulkevat nimellä Musiikin hahmottaminen (MuHa) eikä tasosuorituksia 1/3, 2/3, 3/3 enää käytetä. Musiikkiopistot voivat itsenäisesti päättää, miten musiikin hahmottamisen osaaminen kontrolloidaan. Opetushallitus on 20.9.2017 saattanut voimaan uuden opetussuunnitelman perusteet, jonka mukaan myös Jyväskylän musiikkiopisto toimii. Opetussuunnitelmaan pääset tästä - Jyväskylän musiikkiopiston opetussuunnitelma.

Opintojen tavoitteena on laajentaa oppilaan musiikillista yleissivistystä ja toimia soittoharrastuksen tukena vahvistamalla nuotinlukutaitoa sekä musiikillisten rakenteiden hahmottamista.


Yleinen oppimäärä

Harrastuslähtöinen opiskelu

Oppikirjaa ei ole pakko ostaa ja opiskelun tavoitteellisuus riippuu oppilaan omasta kiinnostuksesta. Musiikin hahmottamisen opiskelu on toivottavaa.

Tavoitteellinen opiskelu

Musiikin hahmottamista voidaan opiskella kuten laajassa oppimäärässä mikäli oppilas haluaa. Kirjaa ei ole velvoitettu hankkimaan. kts. laaja oppimäärä

Laaja oppimäärä

Laajassa oppimäärässä opiskelija valitsee 15 kertaa 45 minuutin instrumentti tunnit (voi myös valita yleisessä oppimäärässä). Laajan oppimäärän opiskelusta tulee sopia opettajan kanssa erikseen ja opettaja voi suositella laajaa oppimäärää 1-2 vuoden opintojen jälkeen. Musiikin hahmottaminen on osa opiskelua. Tällöin edellytetään oppikirjan hankintaa. Oppikirjana Musiikkiseikkailu 1, 2 ja 3.

Aloittaja: Musiikkiseikkailu 1
Musikantti: Musiikkiseikkailu 1
Taituri: Musiikkiseikkailu 2
Mestari: Musiikkiseikkailu 3

Syventävät opinnot: verkkomateriaali


Muhan itseopiskelu ja soitto/laulu- tunteihin integrointi

Soitto/laulu- tunneista käytetään osa esim. 5 minuuttia teorian opiskeluun. Pyritään käymään musiikin hahmottamisen osa-alueita läpi kulloinkin läksynä olevan kappaleen avulla. Esimerkiksi intervalleja voidaan etsiä kappaleesta ja samalla ottaa oppikirjasta tehtäviä siihen liittyen. MuHa-sivuilla on myös linkkejä itseopisekluun:

  • teoriaopetusta
  • musiikkitietoutta esim. musiikin historia, aikakaudet, tyylit jne.
  • tehtäviä
  • mobiilipelejä esim. teorian opiskeluun ja korvan kehittämiseen