HISTORIA

HISTORIAJyväskylän musiikkiopistolla on perinteitä jo vuodesta 1948. Sen alkuunpanija Veikko Noronen muutti Jyväskylään kansakoulujen taloudenhoitajaksi valmistuttuaan Sibelius-Akatemiasta 1946. Hän oli määrätietoinen musiikkialan vaikuttaja, joka Jyväskylän orkesterikoulun innoittamana K.V. Leinon, Väinö Kaurasen sekä Eino Tulikarin kanssa perustivat musiikkiopiston ja saivat sen yhdistysrekisteriin 28.5.1948. Norosen, musiikkiopiston hallituksen, kannatusyhdistyksen sekä sen aikaisen opettajakunnan ansiosta Jyväskylän musiikkiopisto kehittyi nopeasti merkittäväksi oppilaitokseksi musiikin ja kulttuurin saralla.

Monivaiheisen historiansa aikana Jyväskylän musiikkiopisto muutti nimensä Konservatorioksi vuonna 1959 ja liittyi Jyväskylän ammattikorkeakouluun vuonna 1998. Se on ollut Suomen ja erityisesti Keski-Suomen musiikkielämän kannalta merkittävä instituutio jonka vaikutus Jyväskylään, sen kulttuurielämään ja näkyvyyteen myös kansainvälisesti on ollut merkittävä. 

Jyväskylän musiikkiopisto sai uuden alun vuonna 2008, jolloin se rekisteröitiin jälleen yhdistykseksi. Opistoa ylläpitää Jyväskylän musiikkiopistoyhdistys ry, jonka kannatusjäseneksi voi jokainen liittyä. Tänä päivänä Jyväskylän musiikkiopisto tarjoaa varhaisiän musiikinopetusta ja instrumenttiopetusta. Toiminnan lähtökohtana on tuoda musiikin harrastus jokaisen ulottuville ja turvata sen jatkuvuus lapsuudesta aikuisikään saakka. Laadukas opetus on suunnattu kaikille ikäryhmille niin musiikin harrastajille kuin ammattimuusikoiksi pyrkiville.

Comments are closed.